IPMA-4LC

Site: Portal egzaminacyjny IPMA Polska
Course: Portal egzaminacyjny IPMA Polska
Book: IPMA-4LC
Printed by:
Date: Tuesday, 23 July 2024, 4:12 AM

Description

IPMA

Table of contents

IPMA

International Project Management Association (IPMA) jest międzynarodową, federalną organizacją non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami z 55 krajów na całym świecie. IPMA odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów, poprzez IPMA Competence Baseline (ICB IPMA®) wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.

 

IPMA oferuje swoim Członkom szeroką gamę produktów i usług:

  • Czteropoziomowy system certyfikacji IPMA® - jest to uniwersalny system oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności kierownika projektu. System certyfikacjiIPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji. Do końca 2011 roku certyfikaty IPMA® uzyskało ponad 150.000 osób na całym świecie.
  • Dwupoziomowa certyfikacja konsultantów PM
  • IPMA Delta - najbardziej wszechstronną ocenę zarządzania projektami całej organizacji „perspektywa 360°”. Po raz pierwszy cała organizacja, w tym pracownicy i projekty, może podlegać certyfikacji  w zakresie kompetencji zarządzania projektami.
  • Kongres Światowy IPMA jest najważniejszym, corocznym spotkaniem międzynarodowego środowiska Project Management.
  • Project Excellence Award - nagroda przyznawana corocznie najbardziej uznanym zespołom projektowym na świecie.
  • Training Aid Programmes   oferuje szkolenia z tematyki zarządzania projektami zarówno na poziomie podstawowym jaki i przygotowujące do certyfikacji z zarządzania projektami.IPMA Advanced Courses umożliwiają poszerzenie kompetencji w prowadzeniu i zarządzaniu projektami.
  • International Young Crew – to kluczowy elementem wzrostu IPMA i rozwoju liderów jutra. Jest to platforma skupiająca młodych profesjonalistów zarządzania projektami i studentów do 35 roku życia.
  • Wydaje publikacje takie jak: International Journal of Project Management, Project Perspectives oraz PM Research Journal.

Więcej informacji: www.ipma.ch

IPMA Polska

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) należy do federacji stowarzyszeń narodowych, międzynarodowej organizacji non-profit, International Project Management Association (IPMA).

IPMA Polska oferuje swoim Członkom szeroką gamę produktów i usług:

  • Certyfikacja IPMA®
   Uniwersalny czteropoziomowy system certyfikacji IPMA® (4-L-C) należy do najbardziej uznanych systemów oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności Project Management. Został opracowany jako proces ciągłego doskonalenia i rozwoju kompetencji kierownika projektu.
  • Konferencje i seminaria
   International Project Management Association Polska organizuje spotkania ogólnopolskie, na których spotykają się wybitni specjaliści, ludzie, którzy w pracy naukowej związani są z project management oraz ludzie mający do czynienia z projektami w życiu zawodowym.
  • Project Excellence Award Polska
   Propaguje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami poprzez nagrodzenie doskonale zarządzanych projektów oraz docenienie prowadzących je zespołów. Ocena projektów zgłoszonych do konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu IPMA Project Excellence Model.
  • Grupy Regionalne
   Tworzą je Członkowie IPMA Polska rozlokowani po całej Polsce. Obecnie istnieje 11 grup regionalnych, które  organizują rocznie dziesiątki spotkań w formie wykładów, warsztatów, szkoleń czy seminariów. Przynależenie do grupy regionalnej sprzyja nieustannemu rozwojowi i uaktualnianiu wiedzy na temat zarządzania projektami oraz wymianie doświadczeń na szczeblu lokalnym.
  • Program akredytacji IPMA-Student oferuje uczelniom wyższym możliwość potwierdzenia zgodności programów nauczania z zakresu zarządzania projektami, oferowanych w ramach studiów I i II stopnia, z wymaganiami kompetencyjnymi, zgodnymi ze światowym standardem IPMA 4-L-C. Studenci i absolwenci akredytowanych uczelni mają możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student
  • Young Crew Polska (YC Polska)
   To grupa młodych ludzi skupiająca osoby interesujące się dziedziną zarządzania projektami i chcą się w tym kierunku rozwijać. Grupę YC Polska tworzą studenci, absolwenci, junior project managerowie i kierowników projektów do 35-tego roku życia. Young Crew Polska bezpośrednio współpracuje z Young Crew International. 
   Do głównej działalności należy między innymi organizacja corocznych Warsztatów Young Crew, konkursów Young Project Management Program (YPMP)oraz Project Master a także współorganizacja wydarzeń związanych z zarządzaniem projektami.
   • Uczestnicy Warsztatów Young Crew mają możliwość kontaktu z profesjonalistami oraz praktykami zarządzania projektami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami nabywanymi w ciągu wielu lat pracy i poszerzania własnych zainteresowań w tematyce Project Management.
   • Celem konkurs YPMP jest rekrutacja najlepszych studentów z całej Polski, znających teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i zapewnienie im możliwości nauki i rozwoju w firmach zarówno polskich, jak i zagranicznych poprzez zapewnienie płatnych praktyk na stanowisku asystenta Project Managera.
   • Project Master to konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz dyplomową w dziedzinie zarządzania projektami. Konkurs jest doskonałą okazją do promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie Project Management.

Więcej informacji: www.ipma.pl