Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

Obszar kompetencji 4.3 Perspektywa

Obszar kompetencji ‘Perspektywa’ zajmuje się kontekstem projektu.

Definiuje pięć elementów kompetencji: