Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.2 Nadzór zarządczy, struktury i procesy

4.3.2.1 Znajomość zasad zarządzania projektem i sposobów ich wdrażania

Jednostka rozumie koncepcję projektu i zarządzania przez projekty, rozumie różnice pomiędzy różnymi rodzajami struktur organizacyjnych (np. organizacja funkcjonalna, macierzowa i projektowa) i wie, jak optymalnie dostosować wydajność do bieżącej struktury organizacyjnej. Potrafi wyjaśnić cechy i zasady, na których opiera się zarządzanie przez projekty i jest w stanie stworzyć otoczenie zorientowane na projekt. Ponadto, rozumie koncepcję dojrzałości organizacji zorientowanych na projekt, obejmującą kompetencje organizacyjne, kompetencje dotyczące projektów i programów oraz kompetencje indywidualne.

Mierniki

  • Uznaje i docenia projekt i posiada wiedzę na temat zasad zarządzania projektem;
  • Potrafi wyjaśnić cechy struktury funkcjonalnej, macierzowej i projektowej i rozpoznaje je w praktyce;
  • Potrafi wyjaśnić i wykorzystuje w praktyce koncepcję zarządzania przez projekty;
  • Wdraża koncepcję zarządzania przez projekty wewnątrz organizacji;
  • Identyfikuje i wyjaśnia aktualny poziom dojrzałości organizacji.