Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.2 Nadzór zarządczy, struktury i procesy

4.3.2.4 Funkcje wspierające

Funkcjonalne jednostki w organizacji wspierające projekt (biuro projektu, biuro zarządzania projektem lub podobne) zapewniają wielostronne wsparcie dla projektu i / lub osoby zarządzającej projektem w odniesieniu do organizacji, planowania, raportowania, zarządzania spotkaniami, dokumentacją itd. Aby zapewnić niezbędne wsparcie dla projektu, jednostka musi znać odpowiednie osoby kontaktowe wewnątrz tych jednostek i wiedzieć, jak nawiązać i utrzymywać z nimi dobre relacje.

Mierniki

  • Zna osoby, procesy i usługi  funkcjonalnych jednostek wspierających projekt; 
  • Korzysta ze wsparcia organizacji macierzystej dla efektywnego wsparcia projektu;
  • Nawiązuje i utrzymuje dobre relacje z funkcjonalnymi jednostkami wsparcia projektu;
  • Stosuje standardy raportowania organizacji macierzystej dla projektu, korzystając z właściwych narzędzi i metod.