Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.3 Zgodność , normy i przepisy

4.3.3.3 Identyfikacja i zapewnienie zgodności projektu z odpowiednimi kodeksami postępowania i kodeksami branżowymi

Jednostka powinna być w stanie zidentyfikować odpowiednie przepisy zawodowe w otoczeniu projektu. Każdy kontekst, otoczenie, w którym działa projekt zawiera zwykle szczegółowe kodeksy postępowania (normy etyczne spisane w formalnych dokumentach) i zwyczaje branżowe, które czasem są prawnie określone. Ponadto często są one bezpośrednio związane z procedurami zamówień i w razie ich niezrozumienia - mogą stanowić duże zagrożenie dla projektu.

Mierniki

  • Zna odpowiednie kodeksy postępowania w biznesie;
  • Zna odpowiednie przepisy branżowe dla konkretnego sektora przemysłu (administracja publiczna, inżynieria lądowa, technologie informacyjne, telekomunikacja, itp.);
  • Identyfikuje zasady etycznego postępowania;
  • Identyfikuje i stosuje niepisane prawa rynku;
  • Dostosowuje procedury zamówień do kodeksów postępowania biznesowego;
  • Zapobiega naruszeniu kodeksu przez członków zespołu projektowego.