Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.1 Autorefleksja i zarządzanie sobą

4.4.1.1 Identyfikacja i refleksja nad sposobami, w jakie własne wartości i doświadczenia wpływają na pracę

Aby odkryć swoje wartości osobiste i pasje, należy wpierw uświadomić sobie i przemyśleć swój wewnętrzny zestaw poglądów, stanowisk, ideałów i wartości etycznych. Jest to podstawą do podejmowania spójnych decyzji i działań.

Osobiste doświadczenie ma duży wpływ na to, jak jednostka postrzega różne sytuacje i postawy ludzkie. Jej własne doświadczenie postrzegania świata i ludzi wpływa na sposób myślenia i działania. Poprzez zrozumienie procesu postrzegania znaczeń, możemy ustalić, dlaczego nasze zrozumienie sytuacji różni się od zrozumienia innych ludzi i w ten sposób zredukować efekt stronniczości. Przeciwieństwem tego jest zaniedbanie wpływu doświadczeń i oczekiwanie, że każdy widzi "rzeczywistość" tak samo, jak my.

Mierniki

  • Refleksja nad osobistymi wartościami;
  • Korzystanie z własnych wartości i ideałów w celu kształtowania decyzji;
  • Komunikacja własnych zasad i osobistych wymagań;
  • Wyrażanie i rozmawianie o swoich doświadczeniach;
  • Umieszczanie własnych doświadczeń w szerszym kontekście;
  • Używanie własnych doświadczeń do tworzenia hipotez na temat ludzi i sytuacji.