Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.1 Autorefleksja i zarządzanie sobą

4.4.1.5 Branie odpowiedzialności za naukę i rozwój osobisty

Osoba koncentruje się na ciągłym doskonaleniu i nauce i zawsze dąży do poprawy jakości swojej pracy, działań i decyzji. Przyjmowanie informacji zwrotnej i konsultowanie się umożliwia rozwój osobisty i uczenie się. Jeśli osoba rozumie i wykorzystuje opinie i poglądy innych osób, w tym krytyczne uwagi lub obserwacje, może kwestionować i poprawiać swoje podejście i zachowania. Przeciwieństwem tego jest niezmienność, postrzeganie każdej opinii jako krytyki, nieprzyjmowanie krytyki i odmawianie zmiany swoich zwyczajów. Jednostka stara się doskonalić poprzez wykorzystanie krytyki i informacji zwrotnych.

Mierniki

  • Wykorzystuje błędy lub złe wyniki jako bodziec do nauki;
  • Używa informacji zwrotnej jako okazji do rozwoju osobistego;
  • Poszukuje konsultacji;
  • Mierzy własne osiągnięcia;
  • Skupia się na ciągłej poprawie własnej pracy i możliwości.