Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.2 Spójność wewnętrzna i rzetelność

4.4.2.1 Uznanie i stosowanie wartości etycznych do wszelkich decyzji i działań

Osoba powinna uznawać i prezentować swoje wartości, gdyż są one fundamentem podejmowania spójnych decyzji i działań. Rozumienie wartości obejmuje umiejętność wyrażania  poglądów i opinii na różne tematy.  Komunikuje swoje zasady, pokazując tym samym swoje stanowisko. Jest przewidywalna w swoich decyzjach i działaniach, co sprawia, że inni czują się bezpiecznie. Jest w stanie zidentyfikować niespójności i wskazać przyczyny dysonansu między tym, co zostało powiedziane, a tym, co jest wykonywane.

Mierniki

  • Zna i reprezentuje własne wartości,
  • Używa własnych wartości i ideałów przy podejmowania decyzji,
  • Komunikuje własne zasady.