Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.4 Relacje i zaangażowanie

4.4.4.2 Budowanie, moderowanie i działanie w sieciach społecznościowych

Budowanie, moderowanie oraz działanie w sieciach społecznościowych zachodzi na różnych poziomach. Na najniższym poziomie osoba przyłącza się do sieci i działa w niej z innymi ciekawymi i / lub użytecznymi dla niej osobami. W ten sposób tworzy nowe relacje. Na drugim poziomie, osoba tworzy nowe sieci i grupy, otwierając w ten sposób nowe przepływy komunikacyjne pomiędzy innymi ludźmi. Działa więc jako moderator lub ośrodek komunikacji. Następnym poziomem sieci społecznościowej jest udostępnianie swoich kontaktów innym. Oznacza to umożliwianie innym i wspieranie ich w zawieraniu relacji, które przetrwają nawet bez zaangażowania jednostki.

Mierniki

  • Dołącza i działa w sieciach społecznościowych;
  • Tworzy i moderuje sieci społecznościowe;
  • Organizuje wydarzenia w celach networkingowych;
  • Udziela wsparcia dla networkingu.