Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.5 Przywództwo

4.4.5.1 Inicjowanie działań i aktywne doradzanie i oferowanie pomocy

Podejmowanie inicjatywy to zdolność do podejmowania działań bez oczekiwania na instrukcje zewnętrzne, włącznie z propozycjami lub poradami. To przejmowanie inicjatywy i / lub pomaganie bez uprzedniej prośby o pomoc. Przejmowanie inicjatywy wymaga myślenia z wyprzedzeniem, zarówno o możliwych sytuacjach i rozwiązaniach.

Wychodzenie z inicjatywą wzmacnia wpływ i umacnia wizerunek. Z drugiej strony, jeśli inicjatywa okazuje się niemile widziana lub kończy się źle, istnieje ryzyko utraty wpływu lub pozycji. Dlatego przed podjęciem działań należy zawsze rozważyć wszystkie za i przeciw.

Mierniki

  • Proponuje działania lub wychodzi z inicjatywą;
  • Oferuje pomoc lub radę bez uprzedniej prośby;
  • Myśli i działa z orientacją na przyszłość (bycie o krok naprzód);
  • Równoważy inicjatywy i ryzyko.