Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.5 Przywództwo

4.4.5.3 Kierowanie, coaching i mentoring w celu poprawy jakości pracy jednostek i zespołów

Kierowanie, coaching i mentoring to udzielanie wskazówek i wsparcia zespołom i ludziom oraz określanie warunków, które angażują ludzi w ich zadania. Coaching i mentoring koncentruje się na poprawie umiejętności i samodzielności członków zespołu. Kierowanie to przewodzenie ludziom w ich działaniach. Osoba tworzy i komunikuje cele osobiste i wspólne zespołu projektowego i działa zgodnie z nimi. Tworzy i dzieli się z innymi wizją, która nadaje projektowi sens. Kierowanie, coaching i mentoring wymagają zdolności zachowania zimnej krwi w trudnych i niejasnych sytuacjach. Ten element kompetencji wymaga również świadomości, kiedy, w jakim celu i formie  kierowanie, coaching czy mentoring powinny być zastosowane.

Czasem warto wstrzymać się z własną propozycją lub decyzją, aby w ten sposób  sprowokować  zespół lub jednostkę do samodzielności i kreatywności.

Mierniki

  • Kieruje ludźmi i zespołami;
  • Stosuje coaching i mentoring członków zespołu, w celu poprawy ich umiejętności;
  • Tworzy wizję i wartości i zgodnie z nimi dobiera styl przywództwa;
  • Dostosowuje indywidualne cele do celów ogólnych i opisuje sposoby ich osiągnięcia.