Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.5 Przywództwo

4.4.5.5 Podejmowanie, wymuszanie i ocena decyzji

Podejmowanie decyzji oznacza możliwość wyboru sposobu działania, w oparciu o kilka możliwych, alternatywnych ścieżek. Często decyzje podejmowane są na podstawie niepełnych lub nawet sprzecznych informacji i z niepewnością co do konsekwencji. Podejmowanie decyzji pociąga za sobą świadomy wybór spośród tych alternatyw, które są najbardziej spójne i zgodne z celami. Decyzje powinny być podejmowane w oparciu o analizę faktów i poglądów oraz opinii innych osób.

Czasami jakość informacji jest tak słaba, że decyzje są oparte na intuicji. Istotnym elementem w podejmowaniu decyzji jest weryfikowanie i gotowość do zmiany wcześniejszych decyzji na podstawie nowych informacji. W przypadku, gdy decyzje podejmowane są przez innych (na przykład przez przełożonych, komitety kierujące, itp.), lider wywiera na nich taki wpływ, aby podjęli właściwą decyzję w odpowiednim czasie.

Mierniki

  • Radzi sobie z niepewnością;
  • Zachęca innych do wyrażania opinii i dyskusji przed podjęciem decyzji w sposób właściwy i w odpowiednim czasie;
  • Wyjaśnia uzasadnienia decyzji;
  • Wpływa na decyzje interesariuszy poprzez oferowanie analiz i interpretacji;
  • Jasno komunikuje decyzje i intencje;
  • Weryfikuje i zmienia decyzje w zależności od nowych faktów;
  • Zastanawia się nad przeszłymi sytuacjami w celu ulepszenia procesów decyzyjnych.