Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.6 Praca zespołowa

4.4.6.4 Wzmacnianie zespołów poprzez delegowanie zadań i odpowiedzialności

Odpowiedzialność przyczynia się do zaangażowania. Osoba lidera zwiększa zaangażowanie - oraz indywidualne i zbiorowe wzmocnienie pozycji - poprzez delegowanie zadań i problemów zespołowi lub członkom zespołu. W zależności od złożoności zadań, delegowane zadania mogą być duże, trudne i ważne.

Lider powinien mierzyć i weryfikować rezultaty delegowanych członkom zespołu lub zespołom zadań oraz regularnie udzielać im  informacji zwrotnej, zapewniając tym samym  uczenie się zespołu.

Mierniki

  • Deleguje zadania tam, gdzie to możliwe;
  • Wzmacnia zespoły i ludzi poprzez delegowanie odpowiedzialności;
  • Ustala jasne kryteria i oczekiwania wydajności;
  • Zapewnia struktury raportowania na poziomie zespołu;
  • Organizuje indywidualne i zespołowe sesji udzielania informacji zwrotnej.