Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.8 Przedsiębiorczość i kreatywność

4.4.8.4 Promowanie i stosowanie kreatywnych technik poszukiwania alternatyw i rozwiązań

Techniki kreatywne powinny być wykorzystywane do identyfikacji rozwiązań. Techniki te można podzielić na dywergencyjne (rozbieżne) i konwergencyjne (zbieżne) . Gdy pojawiają się problemy, osoba musi ocenić, czy twórcze podejście jest właściwe, czy nie. Tam, gdzie twórcze podejście jest niezbędne, musi zdecydować, z jakich metod skorzystać.

Po zdefiniowaniu problemu lub zagadnienia (możliwie za pomocą myślenia koncepcyjnego i / lub technik analitycznych) następuje twórczy etap myślenia dywergencyjnego i zbierania możliwych rozwiązań. Użyteczna tu będzie burza mózgów - członkowie zespołu i inne osoby z organizacji, które mogą przyczynić się do postępu, spotykają się by przedstawić swoje pomysły. Inne często używane techniki to np. mind-mapping, tworzenie historyjek, wizualizacja, itd.

Niezależnie od używanej metody, rozpatruje się problem z różnych perspektyw, stosując łącznie narzędzia, wiedzę, zdrowy rozsądek, intuicję i doświadczenia.

W kolejnych, bardziej analitycznych etapach, analizowane są możliwe rozwiązania i ich wpływ na problem. Techniki konwergencyjne (zbieżne) obejmują selekcję ważoną, analizę pól sił  itd. Najbardziej obiecujące pomysły są następnie dopracowane i wreszcie wybierane są  najlepsze koncepcje / rozwiązania.

 

Mierniki

  • Używa kreatywnych metod w ramach rozsądku;
  • Stosuje techniki dywergencyjne (rozbieżne);
  • Stosuje techniki konwergencyjne (zbieżne);
  • Angażuje różnorodne spojrzenia na problem i umiejętności ludzi;
  • Identyfikuje współzależności.