Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.10 Orientacja na wynik

4.4.10.4 Promowanie i marketing projektu, jego procesów i wyników

Jednostka często musi pełnić rolę ambasadora i adwokata projektu, wyjaśniając dlaczego, co i jak (cele, podejścia, procesy i uzgodnione wyniki) wszystkim interesariuszom. Promowanie wzmacnia orientację na wyniki, poprzez prezentowanie rezultatów i zapotrzebowania na nie. Można to zrobić poprzez regularne raportowanie i zaangażowanie interesariuszy, ale równie często osiąga się to przez formalną i nieformalną komunikację i marketing, począwszy od rozmów przy kawie z członkami zespołu, a kończąc na oficjalnych prezentacjach. Ten marketing lub "sprzedaż" projektu jest nieodłączną częścią każdego komunikatu wysyłanego przez jednostkę. W idealnej sytuacji zachęca on również członków zespołu, właściciela projektu i innych do włączenia się w takie działania marketingowe.

Mierniki

  • Broni i promuje cele, metody, procesy i uzgodnione rezultaty;
  • Poszukuje możliwości promocji projektu;
  • Zaprasza innych uczestniczenia w  marketingu projektowym.