Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.10 Orientacja na wynik

4.4.10.5 Dostarczenie rezultatów i uzyskanie akceptacji

Papierkiem lakmusowym każdej jednostki jest to, czy jest w stanie dostarczyć to, co zostało obiecane, osiągnąć rezultaty projektu. Jakość domaga się  przejrzystego planu zasobów, planowania wyników, silnej wiary we własne możliwości i zdolności zespołu do pokonania przeszkód i problemów oraz przemożnej chęci dostarczenia produktów.

Jednostka wie, że efektywność to nie to samo co wydajność. Efektywność dotyczy realizacji założonych celów (np. realizacji uzgodnionych celów w uzgodnionych terminach, budżecie, jakości, itp.), podczas gdy wydajność to realizacja celów przy wykorzystaniu minimum kosztów i w krótszym czasie (mierzonymi, na przykład, przez porównanie planowanej i aktualnej liczby osób). W związku z tym, jednostka musi nieustannie szukać środków, aby zrealizować planowane wyniki szybciej, taniej lub lepiej. Wreszcie, jednostka  musi być w stanie przekonać i zmotywować ludzi do projektu, zachowując planowany poziom wydajności, wiedząc co ludzie mogą i nie mogą zrobić (i co im się „upiecze”) w określonej sytuacji i organizacji, oraz być świadomym co jest politycznie poprawne.

Mierniki

  • Rozróżnia koncepcje wydajności, efektywności i produktywności;
  • Planuje i utrzymuje planowany poziom wydajności, efektywności i produktywności;
  • Demonstruje umiejętności wykonywania zadań;
  • Skupia się na i wykazuje chęć ciągłego rozwoju;
  • Myśli w kategorii rozwiązań, nie problemów;
  • Pokonuje opór;
  • Rozpoznaje ograniczenia w uzyskiwaniu rezultatów i odnosi się do nich.