Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.1 Definiowanie projektu

4.5.1.2 Przegląd, zastosowanie i wymiana wiedzy nabytej z innych projektów

Na początku projektu, osoba przegląda i wykorzystuje  wiedzę nabytą (ang.: lessons learned) z poprzednich przedsięwzięć (ze swojej organizacji oraz z szerszego otoczenia, w tym z badań i danych porównawczych) oraz wykorzystuje istotne doświadczenia w obecnym projekcie. Okresowo oraz na końcu projektu osoba (wraz z zespołem i odpowiednimi interesariuszami) ocenia podejście do zarządzania, podsumowuje doświadczenia płynące z obecnego projektu i dzieli się nimi wewnątrz organizacji. Osoba zna i wykorzystuje różne metody i narzędzia służące do rozpowszechniana wiedzy nabytej w organizacji (np. strategiczne biuro projektu PMO, baza wiedzy, wewnętrzna sieć społecznościowa, itp.).

Mierniki

  • Identyfikuje i zbiera wiedzę nabytą  z poprzednich projektów;
  • Stosuje wiedzę nabytą;
  • Identyfikuje i wykorzystuje badania i metody analizy porównawczej (ang. benchmarking) w celu poprawy realizacji projektu;
  • Identyfikuje i rozpowszechnia w organizacji wiedzę nabytą z projektu.