Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.1 Definiowanie projektu

4.5.1.3 Określanie złożoności projektu i jej wpływ na wybór i rodzaj podejścia

Aby odpowiednio wybrać właściwe podejście do projektu osoba musi wziąć pod uwagę szczególny charakter złożoności projektu – złożoności ustalonych rezultatów i/lub wymaganych procesów projektu. Złożoność może mieć różne źródła i powody. Może się zdarzyć, że rezultat lub wymagane procesy wewnętrzne projektu są innowacyjne, techniczne skomplikowane i/lub silnie ze sobą powiązane. Może się zdarzyć, że przy projekcie pracuje wiele zespołów, ludzi, dostawców, podmiotów zależnych, itd. Kontekst projektu może być złożony, na przykład interesariusze kierują się różnymi interesami, istnieje wiele powiązań z innymi procesami, projektami, programami, itd. Harmonogramy mogą być napięte, budżety ograniczone, a rezultaty kluczowe dla organizacji, itp. Osoba musi wszystkie te wewnętrzne i zewnętrzne czynniki należycie rozważyć, ponieważ odgrywają one ważną rolę przy wyborze optymalnego podejścia do projektu.

Mierniki

  • Określa poziom złożoności projektu z zastosowaniem odpowiednich metod;
  • Identyfikuje aspekty zwiększające złożoność;
  • Określa i definiuje wpływ szczególnych  procesów, ograniczeń lub rezultatów na złożoność  projektu;
  • Określa i ocenia wpływ szczególnych parametrów wewnętrznych i zewnętrznych na złożoność projektu;
  • Ocenia i stosuje środki zmniejszające złożoność.