Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.3 Zakres

Zakres definiuje właściwe sedno, treść projektu. Opisuje wyniki, rezultaty i korzyści oraz pracę, która doprowadzi do ich powstania. Z drugiej strony, opisuje on również to, czym projekt się nie zajmuje i czego nie zawiera. Zasadniczo zakres wytycza granice projektu.

Zamiar

Ten element kompetencji ma za zadanie pomóc uświadomić jednostce gdzie przebiegają granice projektu, aby nim zarządzać i mieć nad nimi kontrolę oraz aby zrozumieć, jak wypływa on na (i jak na niego wpływają) decyzje dotyczące zarządzania i realizacji projektu.

Opis

Zarządzanie zakresem obejmuje proces zrozumienia, definiowania i zarządzania określoną treścią projektu. Jednak przydatne może być również zdefiniowanie tego, co znajduje się poza zakresem projektu. Określenie granic zakresu jest często kluczowe dla zrozumienia i podejmowania decyzji o tym, co jest częścią projektu a co nie.

W przypadku projektów, zakres obejmuje stworzenie definicji produktów cząstkowych, stworzenie struktury definiującej zakres (struktura podziału pracy, WBS ) oraz, na tej podstawie, definicji pakietów prac (ang. work packages). Zakres zawiera w sobie również opracowanie procesów kontroli konfiguracji zakresu, aby ułatwić ciągłe zarządzanie zakresem. Nadzorowanie i kontrolowanie konfiguracji zakresu może, w przypadku niektórych projektów, zmniejszać ryzyko niezamierzonej zmiany granic zakresu. Większość projektów jest prowadzona w dynamicznym środowisku, przez co ich zakres nie jest statyczny. Aby prace pozostawały w ciągłej zgodzie ze strategią i celami stałej organizacji, trwałość zakresu trzeba utrzymywać poprzez nieustanne monitorowanie i kontrolę potrzeb, żądań i oczekiwań (kluczowych) interesariuszy.

Wiedza

 • Zarządzanie konfiguracją;
 • Struktury oparte i nie oparte na hierarchii;
 • Pakiety planowania;
 • Definicja  zakresu (wraz z zagadnieniami, których zakres nie obejmuje);
 • Metodologie opracowywania zakresu,
 • ”Płynięcie” zakresu w trakcie prac;
 • Ograniczenia;
 • Metody tworzenia i kontroli produktów cząstkowych;
 • Struktura podziału pracy (WBS);
 • Konfiguracja,
 • Specyfikacja  produktu;
 • Pakiety pracy (ang. work packages);
 • Słownik WBS.

Umiejętności

 • Struktura zakresu;
 • Priorytetyzacja;
 • Zdefiniowanie struktury podziału pracy;
 • Zdefiniowanie struktury podziału produktu;
 • Korzystanie ze słownika struktury podziału pracy;
 • Rozwój Agile.

Powiązane elementy kompetencji (EK)

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Praktyka;
 • Perspektywa 1: Strategia;
 • Perspektywa 2: Nadzór zarządczy, struktury i procesy;
 • Perspektywa 3: Zgodność, normy i przepisy;
 • Ludzie 5: Przywództwo;
 • Ludzie 8: Przedsiębiorczość i kreatywność;
 • Ludzie 9: Negocjacje;
 • Ludzie 10: Orientacja na wyniki.

Kluczowe wskaźniki kompetencji