Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.3 Zakres

4.5.3.3 Zdefiniowanie pakietów prac projektu

Wszystkie najniższe elementy WBS przestawiają pakiety pracy z dobrze nakreślonymi granicami. W gruncie rzeczy jasno zdefiniowane granice są faktycznymi kryteriami sukcesu skutecznej WBS. Definicja pakietu pracy zawiera opis pracy, jaką należy wykonać, cele pracy, koszty, zapotrzebowanie na zasoby oraz czas trwania. Jeżeli czas trwania, koszt i/lub zasoby nie są jeszcze jasno sprecyzowane, nazywa się je pakietem planowania. I tak np. w podejściu iteracyjnym (np. agile), pakiet zadań w projekcie rozwoju oprogramowania jest zazwyczaj określany jako „user story” (opowieść użytkownika). Przy definiowaniu pakietu pracy jak i opowieści użytkownika zastosowanie mogą mieć te same wytyczne. Do raportowania wykorzystuje się zazwyczaj tzw. konta kontrolne, które grupują określone pakiety pracy.

Mierniki

  • Definiuje pakiety pracy i planowania;
  • Potrafi wyjaśnić celowość i korzyści (dobrze) zdefiniowanych pakietów pracy;
  • Potrafi nazwać i wyjaśnić sposoby definiowania pakietów pracy.