Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.3 Zakres

4.5.3.4 Ustalenie i utrzymanie konfiguracji zakresu

Zarządzanie konfiguracją zakresu pomaga zminimalizować niedobory, błędy i niezamierzone zmiany zakresu. Zarządzanie konfiguracją zakresu ma w zamyśle zapewnić zgodność zakresu z uzgodnionymi potrzebami i wymaganiami interesariuszy oraz że wszystkie zasoby aktualnie pracują  z tą sama wersją tworzonego produktu. Projekty są tworzone w dynamicznych środowiskach co oznacza, że będą zachodzić częste zmiany, które należy identyfikować i nimi zarządzać, a nie traktować  jak przeszkody w osiągnięciu sukcesu przedsięwzięcia. Myślenie w kategoriach konfiguracji zakresu jest charakterystyczne dla podejścia iteracyjnego (np. agile) do projektu i opiera się na dostarczaniu wartości…….niemniej, to podejście ……, w odróżnieniu   do podejścia opartego na realizacji planu lub zadań. Zarządzanie konfiguracją zakresu często jest procesem ciągłym.

Mierniki

  • Zarządza konfiguracją zakresu;
  • Definiuje role i obowiązki związane z zarządzaniem konfiguracją zakresu;
  • Potrafi wskazać zależności konfiguracji zakresu od ogólnego podejścia do projektu (sekwencyjnego lub iteracyjnego);
  • Potrafi porównać postęp i wartość wypracowaną(EV ) z planem bazowym.