Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.4 Zarządzanie czasem w projekcie

4.5.4.4 Ustalenie kolejności zadań projektu i stworzenie harmonogramu

Wiele zadań zależy od dostępności lub od uprzedniej realizacji innych pakietów pracy lub zadań. Dzięki znajomości tych zależności oraz obliczonego czasu trwania każdego zadania można stworzyć diagram sieciowy. Na tej podstawie można obliczyć ścieżkę krytyczną. Na wykonalność harmonogramu projektu może wpływać dostępność zasobów. Bilansowanie zasobów (ang. levelling) może pomóc w optymalizacji przypisywania zasobów podczas planowania i może wpłynąć na ścieżkę krytyczną.

Mierniki

  • Ustala kolejność zadań projektu;
  • Oblicza ścieżkę krytyczną;
  • Bilansuje zasoby dla danego harmonogramu.