Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.5 Organizacja projektu i komunikacja

4.5.5.3 Stworzenie infrastruktury, procesów i systemów obiegu informacji

Jednostka wie, jak zbudować procesy komunikacji, w tym role i obowiązki oraz wszystkie reguły i wytyczne mówiące które wewnętrzne informacje należy przekazywać i jak. Dodatkowo wdraża odpowiednie systemy i sposoby pomagające utrzymywać zarządczy nadzór. Wiedza o tym jak ograniczać i/lub zapobiegać powstawaniu i obiegowi zbędnych i nadmiarowych informacji jest kluczowym kryterium sukcesu umożliwiającym ustanowienie wydajnych procesów informacyjnych – informacje muszą być spójne i precyzyjne. Pojęcie infrastruktur informacyjnych obejmuje systemy, metody i sposoby konieczne do dokumentowania, archiwizowania i komunikowania wewnętrznych informacji. Infrastruktury informacyjne i IT są w nowoczesnych organizacjach nierozłączne i, co za tym idzie, świadomość korporacyjnych systemów i polityki IT jest bardzo ważna dla osoby zajmującej się projektem.

Mierniki

  • Potrafi wyjaśnić celowość i budowę procesów informacyjnych;
  • Komunikuje wewnętrzne informacje różnymi metodami;
  • Zapobiega powstawaniu zbędnych informacji i/lub je ogranicza;
  • Potrafi wyjaśnić korzyści płynące z różnych typów spotkań;
  • Potrafi wyjaśnić co kryje się za pojęciem struktury komunikacji;
  • Ustala mechanizmy planowania i kontroli (np. dokumentacja kluczowych decyzji).