Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.11 Ryzyko

4.5.11.5 Ocena i monitorowanie ryzyka i wdrażanie odpowiednich reakcji

Po wdrożeniu odpowiednich reakcji (z czym może się wiązać wyznaczenie właściciel ryzyka dla określonych  lub wszystkich ryzyk), należy monitorować ryzyko. Ryzyka wraz z dobranymi do nich reakcjami należy okresowo oceniać. Prawdopodobieństwo i/lub wpływ ryzyka  może się zmieniać, mogą pojawić się nowe okoliczności, mogą powstać nowe ryzyka , dla których plan reagowania może już nie wystarczać. Może zaistnieć konieczność ponownej oceny stosowanych strategii całościowych. W gruncie rzeczy zarządzanie ryzykiem   nie jest procesem okresowym – powinien trwać nieprzerwanie, jako że wszystkie czynności i działania mogą nieść ze sobą aspekty ryzyka.

Mierniki

  • Monitoruje i kontroluje wdrożenie i realizację planu reagowania na ryzyko;
  • Komunikuje ryzyko oraz trafność wybranych sposobów reagowania na nie.