Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.1 Autorefleksja i zarządzanie sobą

4.4.1.3 Identyfikacja i refleksja dotycząca własnych motywacji, w celu wyznaczenia celów osobistych i utrzymania koncentracji

Znajomość własnych czynników motywujących umożliwia wyznaczenie osobistych celów, które nadają kierunek i uwalniają pozytywną energię. Jednostka wie, co ją „napędza” i może przełożyć ten napęd na realizację osobistych celów. Ma kontrolę nad swoim emocjami, nawet kiedy zostanie sprowokowana. Przeciwieństwem tego stanu jest "płynąć z prądem", żyć z dnia na dzień i powstrzymywać się od wyznaczania kierunku. Gdy cele zostaną już wyznaczone, jednostka może skupić się na zadaniach pomimo roztargnienia i jest świadoma bodźców, które ją rozpraszają. Unika prokrastynacji, czyli odkładania spraw na później, co  zawsze powoduje stres, zarówno dla niej, jak i dla całego zespołu. Istotne jest także stosowanie technik ustalania priorytetów. Utrzymywanie koncentracji to zdolność radzenia sobie z codzienną pracą, komunikacją i relacjami.

Mierniki

  • Posiada wiedzę na temat własnych czynników motywujących;
  • Wyznacza sobie osobiste i zawodowe cele i priorytety;
  • Wybiera zachowania korzystne dla osiągnięcia celów osobistych,
  • Jest świadomy czynników rozpraszających;
  • Świadomie koncentruje się na celach;
  • Terminowo wywiązuje się ze zobowiązań;
  • Skupia się na zadaniach pomimo licznych czynników rozpraszających i przeszkód;

Podejmuje własne decyzje lub szuka wyjaśnień w przypadku wątpliwości.