Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.2 Spójność wewnętrzna i rzetelność

4.4.2.2 Promowanie trwałości wyników i efektów w długiej perspektywie

Promowanie trwałości oznacza koncentrację na wypracowaniu trwałych rozwiązań, nawet w przypadku zadań ograniczonych czasem. Ang. termin „sustainability” to nie tylko równość społeczna, ochrona środowiska i wyniki ekonomiczne. To także uwzględnienie długoterminowych efektów naszych działań i zachowań. Jednostka potrafi spojrzeć szerzej na sytuację i podejmować odpowiednie działania.

Mierniki

  • Działa proaktywnie, uwzględnia kwestie perspektywicznej trwałości w rozwiązaniach;
  • Uwzględnia  i wdraża w rozwiązania możliwe efekty długoterminowe.