Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.3 Komunikacja interpersonalna

4.4.3.1 Przekazywanie zrozumiałej i ustrukturyzowanej informacji oraz weryfikacja jej zrozumienia

Przekazanie zrozumiałej informacji oznacza ustrukturyzowanie i przekazanie jej w taki sposób, żeby odbiorca ją zrozumiał i wykorzystał. Osoba powinna używać logicznego i uporządkowanego sposobu komunikowania się, żeby móc zweryfikować zrozumienie przekazanej przez nas informacji. Musi uzyskać potwierdzenie, że odbiorca zrozumiał komunikat zgodnie z przeznaczeniem. Pomaga w tym koncentracja na odbiorcy, a nie na samej informacji, i w razie potrzeby prośba o wyjaśnienie.

Mierniki

  • Dostosowuje informację w zależności od odbiorcy i sytuacji;
  • Używa formy opowiadania, gdy jest to stosowne;
  • Używa języka łatwego w zrozumieniu;
  • Stara się przemawiać i prezentować publicznie;
  • Doradza i szkoli innych;
  • Przewodzi i moderuje spotkania,
  • Używa wizualizacji, języka ciała i intonacji do wzmocnienia przekazu.