Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.3 Komunikacja interpersonalna

4.4.3.4 Efektywna komunikacja z zespołami wirtualnymi

Wirtualny zespół składa się z osób, które pracują w różnych strefach czasowych, granicach przestrzennych lub organizacyjnych. Komunikacja w zespołach wirtualnych jest dużym wyzwaniem, ponieważ nie wszyscy znajdują się w tym samym środowisku i / lub organizacji i mogą być rozproszeni w kilku organizacjach, miastach, krajach i kontynentach.

Komunikacja pomiędzy członkami zespołu wirtualnego często jest niesynchroniczna, nie ma możliwości komunikacji „twarzą w twarz”; konieczne jest korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Procedury komunikacyjne muszą obejmować takie aspekty, jak język, kanał, treści i strefy czasowe.

Mierniki

  • Używa nowoczesnej technologii komunikacyjnej (np. webinaria, telekonferencje, czat, chmura);
  • Definiuje i utrzymuje przejrzyste procesy i procedury komunikacji;
  • Promuje spójność i budowanie zespołu.