Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.4 Relacje i zaangażowanie

4.4.4.3 Okazywanie empatii poprzez słuchanie, rozumienie i wsparcie

Empatia oznacza okazywanie prawdziwego zainteresowania i zaangażowania w relacjach z innymi i zainteresowanie ich samopoczuciem. Osoba słucha uważnie innych i stara się ich zrozumieć, prosząc o wyjaśnienia lub szczegóły. Rozpoznaje emocje wyrażane lub po prostu przeżywane przez innych. Odnosi się i reaguje na te emocje we współczujący lub współodczuwający sposób. Oferuje wsparcie, nawet gdy jej o to nie proszą.

Mierniki

  • Aktywnie słucha;
  • Sprawia, że inni czują się wysłuchani;
  • Zadaje pytania w celu klaryfikacji;
  • Odnosi się do problemów innych i oferuje pomoc;
  • Poznaje wartości i standardy innych ludzi;
  • Odpowiada na komunikację w rozsądnym okresie czasu.