Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.4 Relacje i zaangażowanie

4.4.4.4 Okazywanie innym zaufania i szacunku przez zachęcanie do dzielenia się opiniami lub wątpliwościami

Zaufanie do kogoś to posiadanie wiary w jego przyszłe działania lub decyzje i przekonanie o jego/jej pozytywnych intencjach. Jednostka nie ma ukrytych zamiarów, dzieli się informacjami z innymi. Akceptuje również fakt, że okazywanie zaufania to inwestycja bez gwarancji pozytywnego wyniku. Traktuje innych, ich talenty i opinie poważnie i wie, że sukces zależy także od ich działań i zaangażowania. Aby uzyskać optymalną wydajność zespołu ważne jest, aby zrozumieć motywację członków zespołu. Aby to osiągnąć, osoba musi spędzać z nimi czas i zrozumieć, kim są i co ich „napędza”. Powinna mieć na uwadze, że wartości, doświadczenia i cele innych mogą być kompletnie różne od jej wartości, doświadczeń i celów. Działanie z szacunkiem oznacza traktowanie innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Osoba szanuje pracę i różne osobowości członków zespołu, niezależnie od płci, rasy, statusu społecznego lub pochodzenia. Szanuje różnorodność kulturową. Traktuje kodeksy postępowania jako wytyczne dla podejmowanych decyzji i zachowań.

Mierniki

  • Polega na danym słowie;
  • Przypisuje zadania członkom zespołu w oparciu o zaufanie;
  • Oczekuje od innych zachowania zgodnego z powszechnymi wartościami i umowami;
  • Deleguje pracę bez monitorowania i kontrolowania na każdym kroku;
  • Pyta innych o ich pomysły, życzenia i wątpliwości;
  • Zauważa i szanuje różnice pomiędzy ludźmi;
  • Akceptuje różnice w kwestiach zawodowych i osobistych.