Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.6 Praca zespołowa

4.4.6.1 Dobór członków i budowanie zespołu

Aby zapewnić wydajną pracę zespołową należy wybrać  odpowiednie zasoby do zespołu. Oprócz upewnienia się, że członkowie zespołu posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, lider ma również zadbać o to, aby wybrani członkowie zespołu mieli odpowiednią „chemię” i mogli pracować razem jako zespół. Zanim wybrany zespół rozpocznie pracę, jego członkowie muszą zobaczyć siebie jako część zespołu. Zadaniem lidera jest przełożenie indywidualnej motywacji na wydajność zespołu. Członkowie muszą mieć możliwość poznania siebie nawzajem i zadań, przed którymi stoją. Budowanie zespołu jest ciągłą pracą, ale wraz z tym, jak zespół dojrzewa, odpowiednio zmieniają się działania lidera.

Mierniki

  • Rozważa indywidualne kompetencje, mocne i słabe strony i motywacje przy doborze członków zespołu, przydzieleniu im ról i zadań;
  • Objaśnia cele i tworzy wspólną wizję;
  • Wyznacza zespołowi cele, harmonogram i warunki ukończenia zadań;
  • Negocjuje wspólne normy i zasady zespołowe;
  • Motywuje jednostki i buduje świadomość grupy.