Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.6 Praca zespołowa

4.4.6.3 Wspieranie, moderowanie i ocena rozwoju zespołu i jego członków

Rozwój zespołu jest procesem ciągłym, polegającym na  zachęcaniu jego członków do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Zadaniem osoby kierującej zespołem jest wspieranie, umożliwianie i ocena tych wysiłków edukacyjnych, a także stworzenie możliwości wymiany wiedzy pomiędzy członkami zespołu, innych zespołów i organizacji poza projektem.

Mierniki

  • Promuje ciągłe doskonalenie się i dzielenie się wiedzą;
  • Używa technik zaangażowania w rozwój, np. szkolenie w miejscu pracy;
  • Zapewnia okazje do uczestniczenia w seminariach i warsztatach (na miejscu i poza miejscem pracy);
  • Planuje i promuje sesje „zdobytych doświadczeń i zbierania wniosków”;
  • Zapewnia członkom zespołu czas i możliwości do samorozwoju.