Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.6 Praca zespołowa

4.4.6.5 Rozpoznawanie błędów – kierowanie uczeniem się na błędach

Lider zespołu  musi dbać o minimalizację wpływu błędów i pomyłek członków zespołu na wyniki, procesy i sukces projektu. Jest świadomy, że pomyłki zawsze się zdarzają, rozumie i akceptuje, fakt że ludzie popełniają błędy. Analizuje pomyłki i daje szansę  uczenia się na błędach. Błędy i pomyłki są wykorzystywane jako platforma do zmiany i poprawy tak, by zmniejszyć prawdopodobieństwo przyszłych błędów.

W niektórych przypadkach, lider zespołu może nawet wspierać zachowanie, które zwiększa ryzyko wystąpienia błędów, jeśli projekt wymaga innowacyjnych sposobów przezwyciężenia problemów i trudności. Ale nawet wtedy musi zminimalizować zagrożenie dla ostatecznych efektów, procesów i sukcesu projektu. Poszukuje przyczyn błędów i podejmuje efektywne działania, aby upewnić się, że te same błędy się nie powtórzą.

Mierniki

  • Unika negatywnego wpływu błędów na sukces projektu, na ile to tylko możliwe;
  • Rozumie, że błędy się zdarzają i że ludzie mają prawo je popełniać;
  • Okazuje tolerancję na błędy;
  • Analizuje i omawia błędy, by wypracować usprawnienia w procesach;
  • Pomaga członkom zespołu w nauce na ich własnych błędach.