Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.8 Przedsiębiorczość i kreatywność

Przedsiębiorczość i kreatywność to umiejętność zastosowania różnych technik i sposobów myślenia w procesie definiowania, analizowania, ustalania priorytetów, znalezienia alternatywy dla i radzenia sobie z problemami i wyzwaniami. To wymaga umiejętności myślenia i działania w oryginalny i pomysłowy sposobów a także  stymulowania kreatywności innych osób oraz zbiorowej kreatywności zespołu. Przedsiębiorczość i kreatywność to kompetencja bardzo przydatna, zwłaszcza gdy pojawiają się zagrożenia, szanse, problemy i inne trudne sytuacje.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest umożliwienie  jednostce skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami, problemami, zmianami, ograniczeniami i stresującymi sytuacjami poprzez systematyczne i ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych i bardziej skutecznych metod i / lub rozwiązań.

Opis

Przedsiębiorczość i kreatywność polega na optymalnym wykorzystaniu tego, z czym mamy pracować. Nie chodzi tylko o tworzenie czegoś nowego; dotyczy to także usprawniania istniejących rzeczy, aby działały szybciej i wydajniej. Jednostka ma do dyspozycji zasoby ludzkie i promuje postawę zaradności  w zespole, aby stymulować  idee i pomysły, oceniać je i działać w sposób, który może wpływać korzystnie na proces, rezultaty lub cele. Pomysł często musi być „sprzedany” zespołowi, zanim zostanie uzgodniony. Warunkiem koniecznym do akceptacji pomysłu / idei jest otwarta na kreatywność i innowacje atmosfera w zespole. Niektórzy członkowie zespołu przejmują wtedy pomysł, rozwijają i dopracowują go tak, że zyskuje jeszcze większą akceptację.

Przedsiębiorczość i kreatywność to jedna z głównych kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu projektu. Pomaga przezwyciężyć problemy i motywuje zespół do współpracy w przekształcaniu pomysłu w realne rozwiązania. Tę kompetencję  należy stosować jednak ostrożnie w zespole projektowym tak, aby nie stracić pola widzenia realizacji uzgodnionych rezultatów projektu. Techniki analityczne i koncepcyjne są także niezwykle użyteczne w radzeniu sobie z problemem zalewu informacji, z którym boryka się  wiele projektów i organizacji. Umiejętność odróżnienia, zaprezentowania lub zaraportowania właściwych informacji w odpowiednim czasie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu projektu.

Wiedza

 • Techniki zabiegania o poglądy innych;
 • Myślenie koncepcyjne;
 • Techniki abstrakcji;
 • Metody myślenia strategicznego;
 • Techniki analityczne;
 • Myślenie syntetyczne i analityczne;
 • Metody kreatywności;
 • Techniki i procesy innowacji;
 • Myślenie lateralne;
 • Myślenie systemowe;
 • Myślenie holistyczne i synergiczne;
 • Analiza scenariuszowa;
 • Technika SWOT;
 • Analiza PESTEL;
 • Techniki kreatywności;
 • Techniki burzy mózgów;
 • Techniki konwergencji (analiza porównawcza, techniki wywiadu).

Umiejętności i zdolności

 • Umiejętności analityczne;
 • Facylitacja dyskusji i sesje pracy grupowej;
 • Wybór odpowiednich metod i technik przekazywania informacji;
 • Myślenie niestandardowe, nowe sposoby pracy;
 • Wyobrażanie sobie niewiadomej przyszłości;
 • Elastyczność;
 • Radzenie sobie z błędami i pomyłkami;
 • Identyfikacja i dostrzeganie różnych perspektyw.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Ludzie;
 • Praktyka 1: Definiowanie projektu;
 • Praktyka 2: Wymagania, cele i korzyści;
 • Praktyka 10: Planowanie i kontrola;
 • Praktyka 11: Ryzyko

Kluczowe wskaźniki kompetencji