Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.8 Przedsiębiorczość i kreatywność

4.4.8.2 Stosowanie myślenia koncepcyjnego w analizie sytuacji i budowaniu strategii

Każdy projekt wymaga wysiłku, aby powstało coś nowego. Za wyjątkiem najprostszych projektów, wymaga to umiejętności myślenia abstrakcyjnego i koncepcyjnego, to znaczy rozłożenia lub zredukowania zagadnienia (może to być produkt, plan, wymaganie, ryzyko, sytuacja lub problem) na mniejsze elementy i następnie scalenie  ich w postaci nowych, bardziej użytkowych form i idei. Jednostka musi zastosować myślenie koncepcyjne, a także wykorzystać umiejętności członków zespołu. Koncepcyjne myślenie oznacza też świadomość, że problemy mają zwykle złożone przyczyny a ich rozwiązania często oddziałują na inne obszary wewnątrz projektu i poza nim.

Mierniki

  • Używa lub promuje myślenia koncepcyjne w razie potrzeby;
  • Wie, że problemy zwykle mają złożone przyczyny i że rozwiązania mają często różnorodne efekty;
  • Stosuje myślenia systemowe.