Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.8 Przedsiębiorczość i kreatywność

4.4.8.5 Promowanie holistycznego podejścia do projektu i jego kontekstu w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji

Promowanie holistycznych poglądów oznacza uwzględnianie aktualnej sytuacji w odniesieniu do pełnego kontekstu projektu, tzn. strategii przedsiębiorstwa, działalności i / lub projektów równoległych. Jednostka wykorzystuje różne punkty widzenia, aby ocenić problem  i poradzić sobie z daną sytuacją. Zna i rozumie znaczenie szczegółów i potrafi  oddzielić detale od szerszego kontekstu. Jednostka rozumie związek między sytuacją i jej kontekstem i może  podejmować lub wspierać decyzje oparte na zrozumieniu szerokiej gamy wpływów, interesów i możliwości. Jest w stanie wyjaśnić to holistyczne spojrzenie innym osobom, zarówno wewnątrz projektu jak i poza nim.

Mierniki

  • Prezentuje myślenie holistyczne i umiejętności wyjaśnienia szerszego kontekstu;
  • Używa różnych punktów widzenia do analizy i radzenia sobie z daną sytuacją;
  • Łączy projekt  z jego  szerszym kontekstem i podejmuje odpowiednie działania.