Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.4 Zarządzanie czasem w projekcie

4.5.4.3 Wybór koncepcji harmonogramowania i określania etapów projektu

Zależnie od wybranego podejścia dla projektu (np. planowanie kaskadowe – ang. waterfall – lub iteracyjne), należy podjąć decyzję co do ilości, treści, długości oraz produktów cząstkowych danych etapów (lub faz). Wybór określonej drogi działania zależy w dużej mierze od szczegółów kryteriów sukcesu danego projektu oraz wymagań, wytycznych organizacji i innych czynników kontekstowych, niepewności, itd. Przykładowo wyższa niepewność jest przesłanką do skrócenia faz w harmonogramie.

Mierniki

  • Zna różne techniki planowania;
  • Wybiera odpowiednie techniki planowania;
  • Definiuje odpowiednie etapy;
  • Zna wpływ niepewności na planowanie oraz sposoby minimalizowania tego wpływu.