Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.5 Organizacja projektu i komunikacja

4.5.5.2 Określenie struktury, ról i obowiązków w projekcie

Jednostka może ukształtować tymczasową organizację na różne sposoby i jest świadoma wpływu cech nadzoru zarządczego  i otoczenia , takich jak strategia, struktury i procesy, moc decyzyjna i korzyści, standardy i regulacje, kultura i wartości. Duży wpływ na formę struktury organizacyjnej w projekcie będą również miały takie czynniki jak zastosowane technologie, przewidywane rozwiązania, wymagane kompetencje i lokalizacja geograficzna uczestnika. Osoba zna zalety i wady różnych struktur i jest w stanie zaprojektować tymczasową organizację, obsadzić ją odpowiednimi pracownikami i wdrożyć ją. W razie potrzeby można  ustanowić odpowiednie ramy i struktury zarządcze dla projektu oraz wszelkich podprojektów (o ile występują). Ramy te powinny jasno definiować role, odpowiedzialność, organy decyzyjne oraz poziom delegowania zadań.

Mierniki

  • Potrafi wyjaśnić podstawowe sposoby tworzenia struktury organizacji tymczasowej;
  • Projektuje i rozwija ramy i struktury zarządczego nadzoru;
  • Określa obowiązki kluczowych członków zespołu projektu;
  • Identyfikuje powiązania i elementy wspólne z zarządczym nadzorem korporacyjnym;
  • Wskazuje i dokumentuje różnice między zarządem  organizacji a zarządem projektu.