Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.9 Zamówienia, kontrakty, współpraca

4.5.9.3 Udział w negocjacjach i uzgadnianiu warunków umów spełniających cele projektu

Po wyborze dostawcy lub partnera może nastąpić proces negocjacji mający na celu osiągnięcie porozumienia co do zapisów i warunków kontraktowych. Osoba nadzoruje ten proces i musi dopilnować w ścisłej współpracy ze specjalistami z dziedziny zamówień i/lub prawa, aby strony negocjacji były jednoznacznie upoważnienie do podejmowania decyzji.

Kontrakty mogą różnić się formą, szczegółowością, czasem obowiązywania, warunkami, karami umownymi, prawem, które je reguluje i wieloma innymi cechami. Osoba musi dopilnować, aby te cechy ściśle odpowiadały i wiązały się z celami projektu i organizacji.

Jeżeli negocjacje kontraktu są złożone i trwają długo, możliwe jest poczynienie ustaleń przedumownych, aby wstępnie umożliwić pewne działania lub dostawy.

Mierniki

  • Definiuje upoważnienie do negocjacji i wyznacza cele negocjacyjne;
  • Rozróżnia między różnymi formami kontraktowymi i ich wpływem na projekt;
  • Zna warunki kontraktu i ich znaczenie dla całego projektu;
  • Negocjuje kształt kontraktu w zakresie ceny, dostępności, możliwości dostosowania zamówienia do potrzeb projektu oraz harmonogramu zamówień.