Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.13 Zmiana i transformacja

4.5.13.4 Wdrożenie strategii zarządzania zmianą lub transformacją

W oparciu o strategię zmiany lub transformacji planuje się zestaw możliwych sposobów działania i interwencji społecznych. Mogą to być warsztaty, szkolenia, sesje informacyjne, tzw. piloty, gry strategiczne (ang. serious games) oraz tworzenie wizji strategicznych, ale z pewnością wystąpią sytuacje wymagające zdecydowanego reagowania z użyciem formalnej władzy i związane z powstałym oporem.  Po zaadoptowaniu zmiany należy wprowadzić środki mające na celu jej trwałe utrzymanie i pomoc organizacjom i osobom w uniknięciu powrotu do starych zachowań i przyzwyczajeń.

Mierniki

  • Opracowuje spójny plan reagowania;
  • Wdraża wybrane sposoby reagowania;
  • Prowadzi lub organizuje warsztaty i szkolenia;
  • Radzi sobie z oporem przed zmianą;
  • Organizuje i wdraża reakcje z wykorzystaniem mass mediów;
  • Wykorzystuje techniki wzmacniające utrzymanie nowych zachowań.